Warsztaty tańca i śpiewu regionalnego.

Warsztaty tańca i śpiewu regionalnego.

           Schronisko w Zarzeczu,  znowu okazało się wspaniałym i jedynym miejscem do zorganizawania warsztatów  tańca i śpiewu regionalnego. Organizatorem  tego projektu był Narodowy Instytut kultury i dziedzictwa wsi w Warszawie. Warsztaty skierowane były do kierowników i instruktorów zespołów regionalnych Podbeskidzia.Uczestnicy ćwiczyli emisję głosu, zgłębiali  taniki charakterystycznego tańca  ludowego, były prelekcje i wykłady związane z tańcem i śpiewem ludowym, regionalnym.