XI WALNE ZEBRANIE WYBORCZE ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO PTSM

XI WALNE ZEBRANIE WYBORCZE ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO PTSM

       19 listopada w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bielsku - Białej odbyło się XI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Beskidzkiego PTSM. W spotkaniu wzięli udział wszyscy dyrektorzy schronisk młodzieżowych oddziału oraz zaproszeni goście. Jak to zwykle bywa na takiego rodzaju spotkaniach oprócz wyboru nowych władz Oddziału Beskidzkiego, Prezes Zarządu Pan Bogusław Sroka  podsumował działania i projekty jakie miały miejsce w czasie pięcioletniej kadencji oddziału. Do nowo wybranego Prezydium Zarządu jako wiceprezes dołączył Dyrektor naszego schroniska Miroslaw Dziergas - GRATULULEMY. Zostały wręczone dyplomy, odznaki PTSM, wyróżnienia   i podziękowania  dla dyrektorów schronisk, członków zarządu oraz  pracowników schronisk, którzy w wyjątkowy sposób wykazali się pracą na rzecz swojego schroniska.  W naszym schronisku na wniosek Pana Dyrektora takie właśnie wyróżnienie za swoją pracę otrzymała Pani Ania. Srebrną odznakę PTSM oraz Dyplom   Honorowy  w  aktywnym krzewieniu ideii turystyki i krajoznastwa odebrała Pani Małgosia, która działa w zarządzie już drugą kadencję.

Dyrektor schroniska Mirosław Dziergas został doceniony przez Zarząd Oddziału  Beskidzkiego PTSM  i otrzymał Dyplom Honorowy oraz srebrną odznakę PTSM, ale na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa nagroda -  Medal i Honorowe Wyróżnienie za zasługi dla rozwoju schronisk przyznane przez Zarząd Główny PTSM w Warszawie.  To ostatnie zostało uroczyście  wręczone przez Prezesa oddziału Beskidzkiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu w obecności Starosty Żywieckiego Pana Andrzeja Kalaty.

Gratulujemy wyróżnionym.